Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Príležitostná činnosť
Príležitostnú činnosť Centra predstavuje organizačné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových vyhlasovaných SR, ako aj realizácia vlastných aktivít a Z tých najlepších aktivít Vám ponúkame zaujímavé fotoreportáže.
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria