Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria
Prihláška na záujmový útvar pre školský rok 2020/2021 (.doc)

Vyhlásenie o zdravotnom stave (.doc)

Centrum voľného času vo Veľkom Krtíši pripravilo atraktívne krúžky v školskom roku 2020/2021


VEDECKO -TECHNICKÉ
Obsluha počítača a internetu – práca pre l.st. ZŠ,ll. st. ZŠ a SŠ
Škola hrou Lego – pre MŠ a l. st. ZŠ

PRÍRODOVEDNÉ A OCHRANÁRSKE
Turistický krúžok – spoznávanie historických, kultúrnych a prírodných pamiatok
Permakultúra v záhrade - kurzy pre dospelých

VÝTVARNÉ A TVORIVÉ
Čarbičky – netradičná výtvarná výchova pre deti z MŠ, základné i originálne výtvarné techniky
Výtvarný krúžok – kresba, maľovanie, modelovanie, maľba na sklo a textil, základné netradičné i originálne výtvarné techniky, pre ZŠ
Keramický krúžok – práca s hlinou, modelovanie, vypaľovanie, glazúrovanie, prezentácia hotových výrobkov, pre ZŠ, SŠ
Ručné práce - všetky vekové kategórie

ŠPORTOVÉ
Fitnes pre ženy a dievčatá – cvičebný program a série cvikov na fitnes strojoch, na vibračných plošinách, pre 2.stupeň ZŠ, SŠ, ženy
Kulturistika – posilňovanie na strojoch, len pre chlapcov do 15 rokov
Joga – zaujímavé relaxačné cvičenia pre všetky vekové kategórie
Joga pre tehuľky – relaxačné cvičenia, dychové cvičenia pre nastávajúce mamičky
Nemo - plavecký krúžok

VEDOMOSTNÉ
Šach – základy šachu a príprava na turnaje, pre všetky vekové kategórie
Bystrá hlavička – rozvoj logického myslenia zábavnou a hravou formou, doučovanie z matematiky, príprava na prijímacie skúšky z matematiky na SŠ
Mladý modelár – zhotovovanie rôznych modelov, lietadiel, bojovej techniky

JAZYKOVÉ
Hello – Angličtina hrou pre MŠ – prirodzené a zábavné jazykové javy a činnosti
Angličtina pre dospelých - kurzy nemeckého jazyka pre širokú verejnosť
Doučovanie z anglického jazyka - kurzy anglického jazyka pre širokú verejnosť
Nemčina pre opatrovateľky – kurzy nemeckého jazyka špecializované na opatrovateľky, pomocnice v domácnosti
Nemčina pre dospelých – kurzy nemeckého jazyka pre širokú verejnosť
Doučovanie z nemeckého jazyka – pre ZŠ, SŠ
Ruský jazyk – kurzy ruského jazyka pre širokú verejnosť