Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Prehľad krúžkov
Centrum voľného času vo Veľkom Krtíši pripravilo atraktívne krúžky
v školskom roku 2016/2017

VEDECKO -TECHNICKÉ
Obsluha počítača a internetu - práca s e- mailovou poštou a digitálnym fotoaparátom pre l.st. ZŠ,ll. st. ZŠ a SŠ, výroby webových stránok
Náučné hry na počítačoch - bez obmedzenia veku aj pre MŠ
Škola hrou Lego - pre MŠ a l. st. ZŠ
Práca na PC seniori - základy práce na PC, práca s internetom

PRÍRODOVEDNÉ A OCHRANÁRSKE

Priatelia zvierat - základy starostlivosti o zvieratká, v akváriách a teráriách
Turistický krúžok - spoznávanie historických, kultúrnych a prírodných pamiatok v okrese Veľký Krtíš, pre žiakov ZŠ

VÝTVARNÉ

Čarbičky - netradičná výtvarná výchova pre deti z MŠ, základné i originálne výtvarné techniky
Výtvarný krúžok - kresba, maľovanie, modelovanie, maľba na sklo a textil, základné netradičné i originálne výtvarné techniky, pre ZŠ
Keramický krúžok - práca s hlinou, modelovanie, vypaľovanie, glazúrovanie, prezentácia hotových výrobkov, pre ZŠ, SŠ

ŠPORTOVÉ
Nemo - plavecký krúžok, základy plávania pre začiatočníkov, plávanie pre pokročilých, plavecké súťaže, pre ZŠ
Fitnes pre ženy a dievčatá - cvičebný program a série cvikov na fitnes strojoch, na vibračných plošinách, pre 2.stupeň ZŠ, SŠ, ženy
Kulturistika - posilňovanie na strojoch, série cvikov podľa plánu, len pre chlapcov do 15 rokov
Joga - zaujímavé relaxačné cvičenia pre všetky vekové kategórie
Joga pre tehuľky - relaxačné cvičenia, dychové cvičenia pre nastávajúce mamičky

VEDOMOSTNÉ

Šach - základy šachu a príprava na turnaje, pre všetky vekové kategórie
Bystrá hlavička - rozvoj logického myslenia zábavnou a hravou formou, doučovanie z matematiky, príprava na prijímacie skúšky z matematiky na SŠ
Doučovanie zo slovenského jazyka - príprava na monitor, na prijímacie skúšky na SŠ

MODELÁRSKE

Mladý modelár - zhotovovanie rôznych modelov, lietadiel, bojovej techniky

JAZYKOVÉ

Hello - Angličtina hrou pre MŠ - prirodzené a zábavné jazykové javy a činnosti
Hviezdičky v angličtine - jazykové javy a činnosti hravou formou fáz, pre 1. stupeň ZŠ
Angličtina pre dospelých - kurzy anglického jazyka pre širokú verejnosť
Nemčina pre opatrovateľky - kurzy nemeckého jazyka špecializované na opatrovateľky, pomocnice v domácnosti
Nemčina pre dospelých - kurzy nemeckého jazyka pre širokú verejnosť
Doučovanie z nemeckého jazyka - pre ZŠ, SŠ
Doučovanie z anglického jazyka - pre ZŠ, SŠ
Ruský jazyk - kurzy ruského jazyka pre širokú verejnosť

KREATÍVNE TVORIVÉ DIELNE

Vyrábanie výrobkov rôznymi technikami z dreva, papiera, drôtu, plastu, textilu a pod., pre ZŠ. SŠ

Prihláste sa čím skôr, tešíme sa na Vás.


Kontakt : 48 314 71

Prihlásiť sa na krúžky sa môžete už dnes!!!
ČLENSKÉ POPLATKY

deti a mládež
   • 15.- EUR na celý školský rok                                    
   • V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 5/2013 
     o poplatkoch v školstve deti v hmotnej núdzi sú oslobodené od   
     členských poplatkov.

dospelí
30- EUR  na celý školský rok

Bližšie informácie:
   • na telefónnom čísle: 047 / 4831 471
   •
alebo osobne v CVČ vo Veľkom Krtíši
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria