Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Propozície predmetových olympiád a súťaží

Archív propozícií - 2015/2016
Slávik Slovenska 2016 - propozícia Slávik Slovenska 2016 - Prihláška Čo vieš o hviezdach Rozprávkové vretienko 2016 Geografická olympiáda 2015 / 2016 Chemická olympiáda 2015-2016 Biologická olympiáda 2015-2016 Pytagoriáda 2015-2016 Dejepisná olympiáda Olympiáda z matematiky Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry Šaliansky Maťko
Prihláška - Slávik Slovenska 2017 Slávik Slovenska 2017 Rozprávkové vretienko 2017 Čo vieš o hviezdach 2017 Chemická olympiáda 2017 (.pdf) Pytagoriáda 2017 (.pdf) Olympiáda z geografie 2017 (.pdf) Olympiáda z dejepisu 2017 (.pdf) Olympiáda z anglického jazyka 2017 (.pdf) Olympiáda z matematiky 2016/2017 (.pdf) Šaliansky Maťko 2017 Olympiáda zo SJL 2016-2017 Olympiáda zo SJL - 15. 11. 2016 (.pdf) Biologická olympiád kat. D 2017
Archív propozícií 2017/2018:
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria
Archív propozícií - 2016/2017

Propozície - Slávik Slovenska 2018 Prihláška - Slávik Slovenska 2018 Propozície - Biologická olympiáda kat. D 2018 Čo vieš o hviezdach ? Biologická olympiáda - kat. C 2018 Chemická olympiáda 2018 Dejepisná olympiáda 2018 Geografická olympiáda 2018 Šaliansky Maťko 2018 Matematická olympiáda 2018-2019 Pytagoriáda 2017-2018 Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry 2018-2019 Olympiáda z Anglického jazyka 2018-2019