Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Propozície predmetových olympiád a súťaží
Propozície predmetových olympiád a súťaže 2019/2020:
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria
Slávik Slovenska - Prihláška 2020 Slávik Slovenska 2020 Čo vieš o hviezdach 2020 Biologická olympiáda kategória D 2020 Chemická olympiáda 2020 Šaliansky Maťko 2020 Biologická olympiáda 2020 Geografická olympiáda 2020 Dejepisná olympiáda 2020 Pytagoriáda 2020 Olympiáda v anglickom jazyku 2020 Matematická olympiáda 2019 2020 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2019 2020
Biologická olympiáda kategória D 2019 Chemická olympiáda kategória D 2019 Pytagoriáda 2019 Geografická olympiáda 2019 Dejepisná olympiáda 2019 Biologická olympiáda kategória C 2019 Šaliansky Maťko 2019 Matematická olympiáda 2018-2019 Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry 2018-2019 Olympiáda z Anglického jazyka 2018-2019