Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Letná činnosť
Leto a s ním spojené prázdniny sú neodmysliteľnou súčasťou každého roka a tešia sa naň najmä deti, ale aj my dospelí. Je to čas oddychu, dovoleniek, čas plný zábavy a relaxu. A práve k tejto atmosfére prispieva aj Centrum svojimi letnými aktivitami v podobe prímestských a pobytových detských táborov. každoročne organizujeme niekoľko turnusov prímestských táborov, ktoré prebiehajú priamo v Centre, ako aj pobytové tábory, ktoré sa uskutočňujú v atraktívnych prostrediach mimo územia nášho okresu.

Okrem táborových aktivít ponúkame počas letných prázdnin aj individuálnu činnosť v podobe aktívneho odpočinku. Súčasťou letnej činnosti sú aj pobytové zájazdy pre deti a ich rodičov do známych prímorských letovísk.
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria
Trangoška 2019 Leto 2018