Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Výsledky súťaží
Výsledková listina okresného kola Chemickej olympiády - dištančná forma Dejepisná olympiáda 14.2.2020 Biologická olympiáda KAT-C 10.2.2020 Geografická olympiáda ZŠ 6.2.2020 Matematická olympiáda Z9 29.1.2020 Matematická olympiáda Z5 29.1.2020 Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 1A - 1B 15.1.2020 Olympiáda zo slovenského jazyka 27.11.2019
Biologická olympiáda kat. D - 25. 04. 2018 Matametická olympiáda Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 - 17.4.2018 Vysledkova_listina_chemickej_olympiady_2017-2018 Pytagoriáda kat. P3 - P8 - 13. 03. 2018 Dejepisná olympiáda - 15. 02. 2018 Biologická olympiáda - kat. C - 8. 2. 2018 Geografická olympiáda - 6. 2. 2018 Šaliansky Maťko 26.1.2018 Matematická olympiáda 67 ročník - kat. Z5 2017/2018 Matematická olympiáda 67 ročník - kat. Z9 2017/2018 Olympiáda Anglický jazyk - kat. B Olympiáda Anglický jazyk-  kat. A Olympiáda zo slovenského jazyka 29.11.2017 Slávik Slovenska 2017 Rozprávkové vretienko - 4.5.2017 BIO D - 25. 4. 2017 Matematická olympiáda Z8 - 4.4.2017 Matematická olympiáda Z7 - 4.4.2017 Matematická olympiáda Z6 - 4.4.2017 Čo vieš o hviezdach - 30.3.2017 Biologická olympiáda kat. E - 29.03.2017 Chemická olympiáda 2017 Pytagoriáda 2017 BiO C - 2017 Dejepisná olympiáda 14.2.2017 - kategória C Dejepisná olympiáda 14.2.2017 - kategória D Dejepisná olympiáda 14.2.2017 - kategória E Dejepisná olympiáda 14.2.2017 - kategória F Geografická olympiáda - kategória E Goegrafická olympiáda - kategória F Geografická olympiáda - kategória G Matematická olympiáda 2017 - Z9 Matematická olympiáda 2017 - Z5 Šaliansky Maťko 19.1.2017 Olympiáda z anglického jazyka 17.1.2017 Olympiáda zo SJL kat. C - 15.11.2016 Výsledky BIO-D 10.5.2016 OK Matematickej olympiády - 2015/2016 - Z6 OK Matematickej olympiády - 2015/2016 - Z7 OK Matematickej olympiády - 2015/2016 - Z8 Rozprávkové vretienko- 11. 3. 2016 (.pdf) Chemická olympiáda 2016 Pytagoriáda 2016 Biologická olympiáda C - 3. 2. 2016 Dejepisná olympiáda - 9. 2. 2016 Geografická olympiáda - 4. 2. 2016 Matematická olympiáda - Z5 - 19.1.2016 Matematická olympiáda - Z9 - 19.1.2016 Olympiáda z anglického jazyka - kat. 1A - 13. 1. 2016 (.pdf) Olympiáda z anglického jazyka - kat. 1B - 13. 1. 2016 (.pdf) Šaliansky Maťko - 17.12.2015 Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry - 8. ročník, kategória C Biologická olympiáda - kategória D - 14.5.2015 (.pdf) Olympiáda z biológie - kategória E - 9.4.2015 (.pdf) Matematická olympiáda Z6 - 8.4.2015 (.pdf) Chemická olympiáda 2015 (.pdf) Fyzikálna olympiáda - 19.3.2015 (.pdf) Pytagoriáda 2015 - 17.3.2015 (.pdf) Rozprávkové vretienko 2015 - 4.3.2015 (.pdf) Olympiáda z dejepisu - 12.2.2015 (.xls) Matematická olympiáda Z5 (.pdf) Matematická olympiáda Z9 (.pdf) Olympiáda zo slovenského jazyka - 10.2.2014 (.pdf) Olympiáda v anglickom jazyku - 14.1.2015 (.pdf) Šaliansky Maťko - 16.12.2014 (.pdf) Biologická olympiáda - kategória C - 4.2.2015 (.pdf) Geografická olympiáda - 5.2.2015 (.pdf)
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria