Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Kontakt
Centrum voľného času
ulica P. O. Hviezdoslava 51
990 01 Veľký Krtíš
Korešpodenčná adresa:
Telefón - Fax:
047 / 4831 471
E-mail:
cvcvkrtis@gmail.com
Webová stránka:
www.cvcvk.sk
Zriaďovateľom CVČ vo Veľkom Krtíši je Mesto Veľký Krtíš.
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria